DAISY WORLD
Get Down
[Verse 1: Manqoba]
Eish..
1,2 uh
See I suppose to be the rapper and y’all can see it
Now you claim to be the king of iCape Town man you missing
Cause here you dealing, with uManqoba so you pissing me off
Cape Town ayina King this ain’t no fucken village
Fans i can’t see this right, I'm I lost or i lost my mind
But take me far cause abandenzel’ into mna oMonica
Ingathi ba ziGuns eziEmpty cause xa ndirapper kum babon’ irounds
Andibasoli baqhathwa zeziKings zenzel’ icrowns
Kwaqal’ uMaxhoseni and Axo did it too andibuzi
NoiFani kum uwerk cause his fooling kids nge jokes
Urattex is hell dope but i’ll see that when his responding
But all of these n***as above mxm they should be sorry
Cause people call me a tight kid, these chicks call me a player chees
Streets call me a gangster bitch but i’m a rapper call me a ...kid
Nispeed(a ngephepha mara anina neks mna ndifavel’ uphum’ ecaleni
Cause me i’m the best, these kids are clueless they need bullets on their heads

[Hook_X2: Lyf Sentence]
I’m back now bhoza zithole zyakhipha
Thought i was dead nah, andiberg down
We take time – bathi siphole satshipha
Now get down, mover ukholwe kukho thina
It’s about time..
Sibakhumbuz’ izikhokho zikhona eMic(in
[Verse 2: Lyf Sentence]
Well it’s the ME time gqithis’ indaba
Ndixuth’ ispot light with these tight lines nam ndiginyis’ umhlaba
Kuvum’ ikasi kau ziChillies ibaba
Vul’ iSound high, kuvun’ iSound now aw sifikile singaba
Zol’ uthule wena, ukholwe umov(e mrepper - jika
Xola ufunde ngqwela akhonto ithus’ igang(e, jika-
Ingqondo ephupha swag , uzithob’ uhluze ukhule
Zikhon’ iinkond’ ubuze, soze uyilose sijong’ uqale uyiphuphe [ahaa]
Ubhek’ umzekel’ ophilayo iibhoz’ ezivula zibuqe
Zibhude siphole thina sicook(e, zifall’ ogqiba ziduke
Zibhubhe zixhom’ izinga sinyuke, zithole sisuka kude
So zichole mjita isu ke kufuneka ukhokhe kuze ushoot(e
Star siququzela siqhathwa, sifund’ uzilwela kuqatha
Akukh’ ukudeda.. not now kuba ukuwela kulapha
Inzulu letwo sifight(a is’gubhu sethu sicut(wa
Bhoza akukh’ ukudeda.. you know why, igugulethu yikhaltsha

[Hook]

[Outro: Lyf Sentence]
Uh.. Nankoo! Daisy
Qomoloza, Manqoba, SM...
Records haha