DAISY WORLD
Winner
[Verse 1]
Kubhiyoz’ iking this time kuvum’ iCape Town
Isiphiwo sis’tixo, i’m proud ndibuk’ iipics now
Bekuyiloz’ iztrings, the sound icuth’ ikicks down
From izililo as a kid i was blind ndifun’ ifame pha
Ndijong’ is’nxibo and the things that i loved, stage time
Ndim umculo andinodilika nah swaya i’m back now
Ndiphum’ uphulo zinyibilika dah ndalwa kubad bra
Lufngo ndikuwo, kuwin’ in***a yha bhawa - hands up
It’s now or never, the kid is shining forever
I’m SM on this daisy beat i rhyme like never
And still down jong’ emva, you see now
Ndikhokhelwa siskill, got the team, the A-team we’ll rise together
Sistart sicheck’ ibridge ingaphi sigush’ ikasi bukela
Uh, we made it this far ungasijongi phantsi nyukela
Ndathol’ ichance kubhed’ andiziboni mna ndihluleka
Andifall(i star, ndicel’ ipeace.. phol’ upha bukela

[Hook]
L to the S be the bad boy with plans
Still wit best team, the best fam we blessed
Came with a band but it’s dead now, it’s sad
I’ve been through the worst so whats next, ndihoy’ iheads mna.. nah!
[Bridge_X2]
Come on, khaw’vul’ ispace ndirul’ iplace now
Come on, andidluli incase you can’t wait uh..
Come on, ngazidUbi’ iHate kum yi plate, come
Come on, andiduki make no mistake
[Verse 2]
208 unyaka, cool okay untanga uzibon’ ecul’ epusha
Ewela, indaba liphupha elimenz’ akheth’ ukuzama
Iphulo kubek’ igama, kukhulwe incase umhlaba
Avume ndivunywe, ndiqhube ndibek’ ikapa
Ndiphume ndizule ndibless’ iimvaba
Ndithule kuthesh’ bhala, chu lhe mfethu sala
Few years later ndibuke ndipheth’ isidanga
Yivule ndidlule kuvel’ ukukhanya
Ndikude check’ ikhaya, ndiquqe zinyemb’ iintaga
Ndihlulwe geze mtshana.. just celebrate with me kuded’ iintshaba
Ndibhek’ ikamva, mover back hamba, ndipheth’ usapho
Silwel’ ubon’ ubon’ utsintsho, simel’ eyiyo ngqina kurul’ uthando
Kuphelitshamba, loser bang(a inumber ujoin’ ibandla
Siwele zikhon’ izitixo, ndithemb’ ayisiso ngqina azilul’ iingcango
But deep down i know [i know]...
Mr bouga saw something, no stopping , u sure uzibazile
Cause iflow ikhatyiwe, keep it low cousin, pro starting
Ndibhek’ idoors nazi, k’gijim’ isoja with dogs buddy

[Hook]
[Bridge]
[Outro]
Come on
Come on
Come on (Fades out)