Citizen
24 Ba(Freestyle)
Citizen - 24 Bars Freestyle


Depi Sou premye ba’m m’fè menm vant yo gentan balonen
Tout Sak rapè tèt flit e non yo m’vin fè pa lonmen
Sak di k pi fò pasem Men anfas yo m’prouve meilleur
Yo konnen mpa pran gòl fasil koz anba kan m’se neuer
Sak di mbay rap triyang e kounya m’bay li kare
Poukisa Depim vini anfas mwen yo tout vle kare
Yo konnen pou game Brooklyn nan ladan’n Citizen se sèl mèt
Nan moman pa fuck avèm koz pami yo m’se sèl bèt

Yo pat Poze em tou di yo fwa sa yap resi pran
Gade pou kenbem so M’pa kwè yo youn ka recipient ..yowww

Plede pale pa gen youn ki ka vibrem
E menm lè yo wèm de lwen pa genyen ki ka vin prem
Pil rim ak je demo m’fè yo crazy nan metafò
Pou Dat m’ap fèl kounya w rayalize nan eta m’fò

Di yo tout tanm la a pap janm ka gen derespektan
Saw tande k dil santi di a dil se mwen k dezenfektan

Sak dim crazy lazy poésie jezi pou sansasyon
M’bay
Ou ka redi jemi vieillir ou pap mwen pou Sans Pasyon m’high
E chak track mwen fin drop fòw ta egri pouw pa dil bad
M’fon rap san pwen ou ka wèl like my n***a lil dad
Lèm fin kraze zon beat mkite tras pi mal kou kalmason
SMG deyèm e ti gwav m,chajon dal gason
M’prouve m’rèd se pa sèlman drop Flo paranomase
Em se sèl ki gen Rap ki fè tou fake parano raz
SMG n***as