Meddy
Urambabaza
NA na na na na
NA na na na na

Nanjye nsanze aribitekerezo

Sinigeze mvuga yuko ntagukunda
Sinarinteze kuzagusiga aahaa
N'abambona barakumbaza

Ubu ndabungabunga meze nkuwabuze iwabo
Nkarebareba nibwirako ahari unshaka

Ubu ndabungabunga meze nkuwabuze iwabo
Nkarebareba nibwirako ahari unshaka

Byose bitengira neza
Ibifite umumaro bikibagirana eyiiyeyeeaaa
Ese ushimishwa no kubona mbabaye yee aaa
Ibyari urukundo byabaye ikosa!
Ariko wabayiki kutakivugaaa
Ibuka kera ntawukuvugisha abo bose bari bahariii

Urambabaza nkabura uko mbivuga
Uka ntenguha nkabaho nicuzaaa

Sinigeze mvuga yuko ntagukunda
Sinarinteze kuza gusigaaa
N'abambona barakumbaza!!!?
Ubu ndabungabunga meze nkuwabuze iwabo
Nkarebareba nibwira ko ahari unshaka
Ubu ndabungabunga meze nkuwabuze iwabo
Nkarebareba nibwirako ahari unshaka

Birimbere ibyiza bir'imbere
Uwagukunze wamusize inyumaa
Umutima ujyira amabanga yawo
Nawe wabimenye bijyeze kure
Uwari inshuti wamugize umukunzi
Ndakebutse ndakubona numva aa
Nsubiye inyuma nzangusanga ndakuburaaa

Nanjye nsanze aribitekerezo
Esa ubwo ntiwanyibagiwe
Urambabaza nkabura uko mbivuga
Ukantenguha nkabaho nicuza

Sinigeze mvuga yuko ntagukunda
Sinarinteze kuzagusigaaaa
N'abambona barakumbaza

Ubu ndabungabunga nkuwabuze iwabo
Nkarebareba nibwira ko ahari unshaka
Ubu ndabunga bunda nkuwabuze iwabo
Nkarebareba nibwira ko ahari unshaka
Na na na na na
Na na na na na
Ha haa na na na na
Ha haa na na na na

Oyoyo sinigeze mvugayuko ntagukunda
Sinarinteze kuza gusigaaa
N'abambona barakumbaza

Ubu ndabungabunga meze nkuwabuze iwabo
Nkarebareba nibwirako ahari unshaka
Ubu ndabungabunga mezenkuwabuze iwabo
Nkarebareba nibwirako ahari unshaka

Na na na na na ehee
Na na na na na ohoo
Na na na na na