Ajs Nigrutin
Uvodni katran
[Intro]
Svež Nigrutin, u kanti mrtvo mače
U kući Bad Copy radi redovno radi
Uzo' sam izvadio 100's rizlona
Naduvajte jaja Ajs Nigrutina
Ajzak je uzeo da gleda neke kvote uvek...
Nestalo mi čorbe, pa sad moram peške
Pogledaj zvučnik to ja pomeram membranu na basu
Odma' sam je odveo da jede piliće
Katran kajmak i batak, katran kajmak i batak
Evo ti za doručak bureka i kifli
Skoči iz nargile
U jednoj ruci veverica držala je đevrek
Mislio sam samo na saft, čad i čeđ
Kad eto ti iz džepa ispalo mi salo
Što sad sekretaricama vadim masan sekret