Albert Camus
Sebagai Kawan (Menampilkan Jeremia Kimosabe)
Sebagai Kawan
(disampaikan di sebuah orasi oleh Adhito Harinugroho. Konon kutipan itu diucapkan pertama kali oleh Albert Camus.)

Jangan berdiri di depanku
Karna ku bukan pengikut yang baik
Jangan berdiri di belakangku
Karna ku bukan pemimpin yang baik

Berdirilah di sampingku
Sebagai kawan
Kawan, kawan, kawan, kawan
Sebagai kawan

Jangan berdiri di depanku
Karna ku bukan pengikut yang baik
Jangan berdiri di belakangku
Karna ku bukan pemimpin yang baik
Berdirilah di sampingku

Sebagai kawan
Kawan, kawan, kawan, kawan
Sebagai kawan

Berdirilah di sampingku
Sebagai kawan
Kawan, kawan, kawan, kawan
Sebagai kawan