Omen
Wozobona
[Intro]
Eish ho ho ho
Okay sure sure sure

[Verse 1: Pro Kid]
Aziye ke, fak’ i-base line ziwe ke
Nami ngishay’ iskhanda samagama k’vele k’nyiwe ke
S’fike ke, siyenz’ i-situation ijike ke
K’dala baseyenzela nathi i-chance yethu ak’fiwe ke
La ngok’fuguza, nuk’i-dust mase s’kguzuka
Tholi uk’phuzuka nesaka lami elifak’ inyugu la
Brand new se gat ngena ngapha sik’khiphe ubusha
Mamela… uyalizw’ ithemba lamakgumusha?
S’phethe ama-half jack siboph’ udjani ngama half check
Ah foetzek, nathi siyak’wazi ukuphusha ub’ruff neck
S’phuze sinaneke and hang around like a nup-sack
S’khiphe mantlik, eintlek fuck track ngishay’ i-mic check
Ngeyenze kuyezeke ngithanda mak’shesha k’sebenzeke
Bayeke bas’hleke ngeke basiyenze niks abas’bege
S’phethe abothikine, nes’ghubu esikhafula masheleni
S’jike slow s’dwadle umkgakga sebuze uguthi nibegeni

[Chorus]
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona
(Mase sishaya into zakhona san)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona (Mina ngithi)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona
(Mase sishaya into zakhona son)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)

[Verse 2: Pro Kid]
Bega… bega…
Sezikhipha sure case, I got you moving to this rock base
Never ngiyekele le-rap mina sbali no ways
Ngihlala ngikhiph’ i-number number maw’ngaqcwali always
Ngeke ngihlukane nekasi noma ngingaya eFourways
Same ndaba ndaba kuzekube ngaphakathi man
K’phela umuthi k’sala mina yega bangithakathe man
Ngithathe man, ko-CD collection yakho ngiphathe man
S’phanda lama-cent nawe thol’ i-copy ungitlatse man
I love consciousness mara k’nini ngibala nge-grief
S’ngifuna uk’ba-gef ngibuze ubani okhala nge-beef
Maw’phagama instead of dissing ngik’dlala nge-reef
Sick of making most rappers nisazo qcwala nge-chief
Always been the talk of the town from corner to corner
Ngisazo vela khona lapho elikhona mfana usazo ngithola
Bano mona baya khona ngiyakholwa abakhoni
Ntwana k’mele ukhokhe umoya khehla maw’khomb’ iskhokho sakhona
Qcwal!
[Chorus]
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona (Mase sishaya into zakhona san)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona (Mina ngithi)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona (Mase sishaya into zakhona son)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)

[Verse 3: Pro Kid]
Sure sure
See my aim is to shake you up till you bubble up foam nje nge-cartoon
Indaba uyafuthuza that’s why bahlala bak’bathula
Thina sok’hlafuna nje ngodjwala ke sik’khafule
And if the shoe fits hoza la sik’fake is’qcathul’
Izinto azisafana asilama-rap awak’dala joe
We changing the whole scenario thina siyay’dlala sure
Qcwala more ukewazwa phi i-rap elibalwa so
Push ub’lok’shini e-vula vala s’khipha mada more
Kutsa kuleyo ndao mas’vela ngoba singak’ khahlela
Mases’ phethe amatsipa lahl’ umlenze ngefastela
I-trust la, into engasekho ses’phela fast la
Walala walahla ungathi as’shongo ngoba sak’djela

[Chorus]
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona
(Mase sishaya into zakhona san)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona (Mina ngithi)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona
(Mase sishaya into zakhona son)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona
(Mase sishaya into zakhona san)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona (Mina ngithi)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz’ izinto zakhona
(Mase sishaya into zakhona son)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)

[Outro]
Uzw’ i-base line mfana
Awuye ches’ ah Omen, ah ne we did it again mpinje yam’
Aw’yazi same number number kuzekuyo valwa or kanjani
Ene manje lentwana lezi s’fanele s’thole i-sponsor sama twin-saver
Ngoba bazoy’ nyela leyondaba
Aw’yazi 2000 and now taking over this shit
Qcwala… alibuye chesa yo
Bengisak’djela D.I Y… P.R.O In the Bag Entertainment
Taking over 2005 till 2000 and now
Qcwala dankie son chesa dankie son chesa
Dankie son