Omen
Samurai
[Bənd 1]
Özümə bəsimdir özümüz
Nəyimə çağırım harasa kimisə?
Yığ, artır, vur, böl, çıx
Əgər ki xeyrinə yarasa kinin
Qaldırıb göylərə qoymuşam özümü
Görməyim üzünü hansısa kimin
Yuxarıdan aşağı baxıram çoxuna
Gəzəndə gecəni yarasa kimi
Bu tərzi "bombastic" eləsəm
Olacaq görəsən nə?
Cibim pul üzü görməsə də
Omen 100 ilə ölməz, ədə, acından
Azından başımdan satası tacım var
All you motherfucker!
Quyumu qazanlar mənim
Heç bir vaxt dəyişməm əqidəmi
Əhatəm hamsı fərqlilərdir
Nərmanov - Çənlibel, Koroğlu mənəm
Və Nərimanov Under'də dəlilərim
Əminəm ki, səni də bir anda dəyişərəm
Qayıtdım, alacam şəhəri əlimə
Necə ki dövr edir pəri şama
Mövzuda olduğum əsr var
Alınmır, rap'ində kəsik var
Dediyim məbləği verin
Mən uduzsam, razıyam
Əlimi kəsib at!

[Nəqarət]
Fərqli bir tərz
"Samurai style"i iti katana'da
"Flow" yerimi ala bilməz
Ola bilməz kimsə mənə rəqib, no man!
Yarışın boş, danışın xoş
Göstərin onlara "show man"
Qayıdıram geri fırtına kimi
Tanı! Mənim adım Omen!
Tanı! Mənim adım Omen!
Yarışın boş, danışın xoş
Tanı! Mənim adım Omen!
"Samurai style" iti katana'da
Tanı! Mənim adım Omen!
Qayıdıram geri fırtına kimi
Tanı! Mənim adım Omen!
Tanı! Mənim adım Omen!

[Bənd 2]
İstəyər yerimi bəlkə mini
Söymürəm özünü hələkilik
"Omen ritm'də bacarmır"
Yalansa, rap'inin əkənini
Girmisən "king"in qoynuna sərt
Düşmüsən kimlərin oyununa sən?
Sözümün sırğası düşübsə qulaqdan
Deməli, vuracam boynuna zər
"Best of fast style" bu tərz
Hələki rap'imin astasıdır
"Масса"m bir ordu "масса"sıdır
Oğurlayır Buzz'un maskasını
Marketdən "конфеты"lər, aptekdən "салфет"lər
Oğurla, balaca
Omen'sə həmən vaxt aparır bankın kassasını
Düşün, gör hələ bir səhvimi var?
Üsulu, qaydası, kəfili var
Bu track "online"dırsa
Bir neçə qapının dəfni var
Bir var-yox uşağı yığmışdım başıma
Kim oldu onlardan qalan mənə?
Nərimanov Under'də qalam hələ
Olmayan davana davam elə
Çalış ki, danışma yalan mənə
Yerimi almağın başın üçün deyil
Sən aldığın ... nəysə ...

[Nəqarət]
Fərqli bir tərz
"Samurai style"i iti katana'da
"Flow" yerimi ala bilməz
Ola bilməz kimsə mənə rəqib, no man!
Yarışın boş, danışın xoş
Göstərin onlara "show man"
Qayıdıram geri fırtına kimi
Tanı! Mənim adım Omen!
Tanı! Mənim adım Omеn!
Yarışın boş, danışın xoş
Tanı! Mənim adım Omen!
"Samurai style" iti katana'da
Tanı! Mənim adım Omen!
Qayıdıram gеri fırtına kimi
Tanı! Mənim adım Omen!
Tanı! Mənim adım Omen!