Vicious
-

LOS YUMAS MIXTAPE* (2015)

King of tha Ghetto: Power (2007)

Underground Kingz (2007)

Pimpalation (2006)