A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Genius Farsi Translations (ترجمه ی فارسی)

"Post Malone ft. 21 Savage - Rockstar (ترجمه ی فارسی)"

[Intro: Post Malone]
Hahahahahaha
خنده های پوست ملون
Tank God
تنک گاد
Ayy, ayy
هعی، هعی

[Chorus: Post Malone]
I have been f*ckin hoes and poppin′ pillies
من این اخیرا فقط جنده ها رو می کردم و قرصای مخدر رو بالا مینداختم
Man‚ I feel just like a rockstar
پسر حس یه ستاره ی راک رو دارم
All my brothers got that gas
همه رفیقام جنس نابی دم دستشونه
And they always be smokin′ like a Rasta
همشون هم همیشه مثل راستاها مواد میکشن
f*ckin with me‚ call up on a Uzi
سر به سرم بزاری با اسلحه یوزی دنبالت میفتم
And show up‚ man them the shottas
خودتو رو نشون بده ،اونا شاتا هستن
When my homies pull up on your block
وقتی بچه محلام برسن به محلتون
They make that thing go grra ta ta ta
مشکلات رو با اسلحه حل میکنن

[Verse 1: Post Malone]
Switch my whip‚came back in black
ماشینمو عوض می کنم،با یه سیاهش برمی گردم (چونکه عزادار قراره بشیم)
I am startin′ sayin′‚ Rest in peace to Bon Scott
وشروع می کنم به گفتن روحت در آرامش باد بون اسکات
Close that door‚ we blowin′ smoke
در رو ببند بابا داریم سیگار می کشیم
She ask me light a fire like I am Morrison
دخترا ازم می خوان که مثل موریسون آتیش به پا کنم
Act a fool on stage
سر اجرا کسخل بازی درمیارم
Prolly leave my f*ckin show in a cop car
و احتمالا توی ماشین پلیس کنسرتم رو ترک کنم
sh*t was legendary
کسکش اجب اسطوره ای بود
Threw a TV out the window of the Montage
تلویزیون رو از پنجره هتل مونتاژ بیرون انداخت
Cocaine on the table‚ liquor pourin′‚ don′t give a damn
کوکایین رو میزمه(می کشم)شراب هم می خورم،به کیرم هم نیست(که زود بمیرم)
Dude‚ your girlfriend is a groupie‚ she just tryna get in
داداش،دوست دخترت یه گروپیه،می خواد بیاد تو کنسرت منو ببینه
Sayin′‚ I am with the band
میگه من با گروهم
Now she actin′ outta pocket
حالا داره خارج از عادت عمل میکنه
Tryna grab up from my pants
می خواد آویزونم بشه
Hundred b*tches in my trailer say they ain′t got a man
صدتا جنده دور و برمن که می گن هیچ دوست پسری ندارن
And they all brought a friend
و همشون دوستاشون(جنده های دیگه) رو میارن
Yeah‚ ayy
اره

[Chorus: Post Malone]
I have been f*ckin hoes and poppin′ pillies
من این اخیرا فقط جنده ها رو می کردم و ماریجوانا میکشیدم
Man‚ I feel just like a rockstar
پسر حس یه ستاره ی راک رو دارم
All my brothers got that gas
همه رفیقام جنس نابی دم دستشونه
And they always be smokin′ like a Rasta
همشون هم همیشه مثل راستاها مواد میکشن
f*ckin with me‚ call up on a Uzi
اعصابمو کیری کنی با اسلحه یوزی دنبالت میفتم
And show up‚ man them the shottas
خودتو رو نشون بده ،اونا شاتا هستن
When my homies pull up on your block
وقتی بچه محلام برسن به محلتون
They make that thing go grra ta ta ta
مشکلات رو با اسلحه حل میکنن

[Verse 2: 21 Savage]
I have been in the Hills f*ckin superstars
توی خونم توی هالیوود هیلز بودم و سوپراستار ها رو میگاییدم
Feelin′ like a pop star
احساس یه خواننده ی پاپ رو دارم
Drankin′ Henny‚ bad b*tches jumpin′ in the pool
هنسی میخورم وقتی جنده های خفن میپرن تو استخرم
And they ain′t got on no bra
درحالی که سینه هاشون لخته (سوتین ندارن)
Hit her from the back‚pullin′ on her tracks
از پشت تو کونشون می کنم و موهاشون رو می کشم
And now she screamin′ out‚ "no más"
و جیغ میشکن:بیشتر نه!
They like‚ Savage‚ why you got a 12 car garage
ازم میپرسن که چرا یه گاراژ با ظرفیت 12 تا ماشین داری
And you only got 6 cars?
ولی فقط شیش تا ماشین توشه؟
I ain′t with the cakin′‚ how you kiss that? (kiss that?)
من دنبال عشق وعاشقی نیستم(فقط دنبال سکسم)بیا جلو ببینم چطوری اینو میبوسی
Your wifey say I am lookin′ like a whole snack (big snack)
زنت میگه من مثل یه اسنک کامل میمونم(می خواد بیاد بخورتم)
Green hundreds in my safe‚ I got old racks (old racks)
اسکناس های صددلاری توی گاوصندوقمه،از اون پول های قدیمی هم توش دارم
L.A. b*tches always askin′ where the coke at
جنده های لس انجلس همش میپرسن که کوکایین کجاست؟
Livin′ like a rockstar‚smash out on a cop car
مثل یه راک استار زندگی می کنم،ماشین پلیس رو داغون می کنم
Sweeter than a Pop Tart‚ you know you are not hard
تو از یه پاپ تارت هم خوشمزه تری ، میدونی که خیلی هم سرسخت نیستی
I done made the hot chart‚ ′member I used to trap hard
من تونستم به صدر جدول آهنگ های پرفروش برسم. اون زمانا رو یادت بیاد. من سخت کار (یا ترپ) میکردم
Livin′ like a rockstar‚ I am livin′ like a rockstar
مثل راک استار زندگی می کنم،من مثل راک استار زندگی می کنم

[Chorus: Post Malone & 21 Savage]
I have been f*ckin hoes and poppin′ pillies
من این اخیرا فقط جنده ها رو می کردم و ماریجوانا میکشیدم
Man‚ I feel just like a rockstar
پسر حس یه ستاره ی راک رو دارم
All my brothers got that gas
همه رفیقام جنس نابی دور و برشونه
And they always be smokin′ like a Rasta
همشون هم همیشه مثل راستاها مواد میکشن
f*ckin with me‚ call up on a Uzi
سر به سرم بزاری با اسلحه یوزی دنبالت میفتم
And show up‚ man them the shottas
خودتو رو نشون بده ،اونا شاتا هستن
When my homies pull up on your block
وقتی بچه محلام برسن به محلتون
They make that thing go grra ta ta ta
مشکلات رو با اسلحه حل میکنن

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol