Völund Smed

"Minnen"

Platsen där jag föddes, den skänker jag min själ
Alla dessa minnen bevarar jag så väl
Alla mina tankar och drömmar som jag haft
Ska alltid finnas med mig och alltid ge mig kraft

Jag minns den väg jag gick, jag minns alla mina spår
Jag minns den tid jag fick efter alla dessa år
Och alla dessa djur på de stigar som jag gått
En underbar natur är den bästa tid jag fått

Ta mig hem...

Alla dessa sägner över platsen där jag bor
Dom lärdes ut till mig som barn, av min far och mor
Alla dessa tankar och drömmar som jag haft
Ska alltid finnas med mig och alltid ge mig kraft
Och alla gröna skogar som jag har gått förbi
De får mig att minnas när jag var barn och fri
För platsen där jag föddes den skänker jag min själ
Och alla dessa minnen bevarar jag så väl

Platsen där jag föddes, den skänker jag min själ
Alla dessa minnen bevarar jag så väl
Alla mina tankar och drömmar som jag haft
Ska alltid finnas med mig och alltid ge mig kraft
Och alla gröna skogar som jag har gått förbi
De får mig att minnas när jag var barn och fri
För platsen där jag föddes den skänker jag min själ
Och alla dessa minnen bevarar jag så väl

Ta mig hem.....
------ Sweden rules ------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol