Drax Project
Tukituki Te Manawa
[Intro]
Ooh, ooh, ooh, ooh

[Verse 1]
Ki te kore mai rā, ka pīrangitia
Me takahi au i ara kē, whiwhi ai ahau
Hoi anō me tangata e pātuki ai te manawa
Oooh

Mehemea harakoa, minatia mai ana
Aku rawa katoa, haria atu
Hoi anō me tangata e pātuki ai te manawa
Mmm

[Pre-Chorus]
Ki te tika mai te ipo, ka tino pai kē
Inā piri tāua, anei rā te pātai

[Chorus]
E aro ana, me āta haere tāua
E hāneanea ana
Taea ana te tere ake, ki te piri tonu tāua
Kia āta haere, kāore

[Post Chorus]
Ooh, ooh, ooh, ooh

[Verse 2]
Pōhēhē te tangata, me kura huna rawa
Ehara i te mea me hauroa, e noho ipo ana
Hoi anō me tangata e pātuki ai te manawa

[Pre-Chorus]
Ki te tika mai te ipo, ka tino pai kē
Inā piri tāua, anei rā tе pātai

[Chorus]
E aro ana, me āta haere tāua
E hānеanea ana
Taea ana te tere ake, ki te piri tonu tāua
Kia āta haere, kāore
[Verse 3]
Kāore te tangata e mōhio, kia ngaro rawa
Ka whakakau ki te ao whānui
Kia rongo mai, ka pai
He taupuhi rā tāku, e tukituki nei te manawa