Itay Levi - איתי לוי

"Hine Ze Ba - הנה זה בא"

[בית 1]
איזה פלא
היא לא עושה לי עניינים
איזה פלא
היא ואני סופרים שנים
מה הפלא
כשרוצים אז משתנים
מה הפלא
כששרים "יהיו זמנים"

[פזמון]
הנה זה בא
הנה זה בא
הנה סיבה סיבה
כל כך טובה
למחשבה
הנה זה בא
It's gonna be so
הנה זה בא
It's gonna be so
הנה סיבה סיבה
כל כך טובה
לאהבה
It's gonna be so

[בית 2]
איך בן רגע
יש מענה לשאלות
איך בן רגע
היא ואני חוצים גבולות
זה הרגע
שחלמנו בתפילות
זהו רגע
שנכתב לשני קולות
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol