Itay Levi - איתי לוי

"Achrey Hakol Mitga’age’a - אחרי הכל מתגעגע"

[בית 1]
נו תגידי כמה זמן עבר
את מענה את הנשמה שלי
תראי זה לא יפה יפה שלי
לא אני לא ליצן לא שחקן
סתם כותב איך שהזמן שלי
לאט עובר לי כשאת לא איתי

[פזמון]
תגידי למה להרוס הכל
ואיך עוד לא למדנו לא ליפול
על הלב שלי תמיד אני לוקח
הלב שלך שוכח הכל
ואיך הכל הפך אצלך נורמלי
?איך המצפון שלך נרדם כשרע לי
לפעמים אני קצת משתגע
אחרי הכל מתגעגע אלייך

[בית 2]
את לקחת הכל
לקחת טיסה גם בלי לשאול
ומה נהיה עם הכאב שלי
הוא לא מפסיק לגדול בלב שלי
גם אני רוצה לברוח מהכל
לשים תראש על איזה אי בודד
נו תלמדי אותי טיפה על איך להתמודד
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol