Ammara Brown
Kure Kure
[Verse 1: Ammara Brown]
I've got a need for you, baby
I know what you want from me, baby
But what can I give to you, baby?
I know I’ve been distant lately
And it’s this distance, baby
True to this instant, baby

[Bridge: Ammara Brown]
How long should I hold my fears?
How long can I hold my tears?
How long should I count the years?
So far baby, yet so near
So far baby, yet so dear
So far but I need you here

[Chorus: Ammara Brown ]
Hmmm
Hmmm
Hmmm
Kure kure kure
Hmmm
Hmmm
Hmmm
Kure kure kure
[Verse 2: Jah Prayzah]
Moyo wangu waimbovimba
Ndichakuona wadzoka kumba
Hana yangu ikagashira
Kwauri kure, kure, kure
Rudo rwakaenda mhiri nemhiri
Zvangova zviroto hatichaonana
Rudo rwakaenda kure nekure
Yangova mifungo hatichaonana
Rudo rwakaenda mhiri nemhiri
Zvangova zviroto hatichaonana
Rudo rwakaenda kure nekure
Yangova mifungo hatichaonana

[Chorus: Ammara Brown and Jah Prayzah ]
Hmmm
Hmmm
Hmmm
Kure kure kure
Hmmm
Hmmm
Hmmm
Kure kure kure
Hmmm
Hmmm
Hmmm
Kure kure kure
Hmmm
Hmmm
Hmmm
Kure, kure, kure

[Verse 3: Jah Prayzah]
Asi dai uripo, tavaka imba
Tingadai tafamba nendima
Varume indangariro dzinondidariso
Ndingadai ndabira mhiriyo

[Bridge: Jah Prayzah]
Terera darlie
Dai ndine mazimari
Ndaitumira ndege mhiriyo
Terera darlie
Dai ndine mazimari
Zvimwe waindiona ndiriyo

[Refrain: Ammara Brown and Jah Prayzah ]
So far baby, yet so near
So far baby, yet so dear
So far but I need you here
Kure, kure, kure
So far baby, yet so near
So far baby, yet so dear
So far but I need you here
Kure, kure, kure

[Outro: Jah Prayzah and Ammara Brown]
Terera darlie
Dai ndine mazimari
Ndaitumira ndege mhiriyo
Kure, kure, kure
Terera darlie
Dai ndine mazimari
Zvimwe waindiona ndiriyo
Kure, kure, kure
Terera darlie
Dai ndine mazimari
Ndaitumira ndege mhiriyo
Kure, kure, kure
Terera darlie
Dai ndine mazimari
Zvimwe waindiona ndiriyo
Kure, kure, kure
Terera darlie
Dai ndine mazimari
Ndaitumira ndege mhiriyo
Kure, kure, kure
Terera darlie
Dai ndine mazimari
Zvimwe waindiona ndiriyo
Kure, kure, kure