Tony22
Hollow
[Intro: Tony22]
You got me hollow
It's in my head
It's in my head

[Verse 1: Tony22]
You got me hollow
I swear I'm all gone
I swear I'm all gone
I know I'm all gone
It's in my head

[Verse 2: Tony22 & Meleèza]
I don't wanna let go
I don't wanna let go
Got me feeling so numb
I don't wanna let go, go
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no

[Chorus: Meleèza]
Is it all in my head?
Is it all in my head?
Is it all in my head?
Is it all in my head?

[Outro: Meleèza]
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no
I don't wanna wake up... no