A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Sjava

"Isibhamu"

[Intro]
Eshe,Eshe!
Eh, Eh, Eh

[Pre-Chorus]
We mfowethu mina nginomama ekhaya
Mina nginomndeni wami okumele ngiwusebenzele
Leynto zami ozifuna ngenkani kimi
Nazo ezami mina ngiysebenzele
Njengoba uphethe isbham' (wo mfowethu)
Ngith ungalinge udubule
Kungcono uthathe imoto, uthath' ifoni
Mina ungixolele

[Chorus]
Ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke
Ngeke ngifele iynto zasemhlabeni
Ngeke ngeke mfowethu ngiyeke ngyolal' ekhaya
Ngeke ngilale emathuneni
Ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke
Ngeke ngifele iynto zasemhlabeni
Ngeke ngeke mfowethu ngiyeke ngyolal' ekhaya
Ngeke ngilale emathuneni

[Verse 1]
Yamemez' insimbi idum' emadlebeni
Yiyo le eqhoshis' umfana, yiyo le ebang' usathane
(Banosathane abafana)
Kodwa mali (waba njani)
Uyimpande yesono (waba njani)
Kwaqhamuka abafana (bepheth' amavolovolo)
Ngeswel' umgodi wokucasha (Bahlome bayizingovolo)
Bayalishay' ikhanda (Cabang' iyngan' zam' wemfowethu)
Bak'tshel uzongcwatshwa

[Pre-Chorus]
We mfowethu mina nginomama ekhaya
Mina nginomndeni wami okumele ngiwusebenzele
Leynto zami ozifuna ngenkani kimi
Nazo ezami mina ngiysebenzele
Njengoba uphethe isbham' (wo mfowethu)
Ngith ungalinge udubule
Kungcono uthathe imoto, uthath' ifoni
Mina ungixolele

[Chorus]
Ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke
Ngeke ngifele iynto zasemhlabeni
Ngeke ngeke mfowethu ngiyeke ngyolal' ekhaya
Ngeke ngilale emathuneni
Ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke
Ngeke ngifele iynto zasemhlabeni
Ngeke ngeke mfowethu ngiyeke ngyolal' ekhaya
Ngeke ngilale emathuneni

[Verse 2]
Elok'shini (ngith' emambisa)
EThembisa (ngith' emambisa)
Babulal' umfowethu leyondaba isangikhalisa (Maye mama)
Ngith' yahamba insizwa isasencane
Yashiya umakoti esesemncane (Ngenxa yemoto?)
We mbulali (We mbulali)
Ongenanembeza (ongenanembeza)
Wabulal' umfowethu (bulal' umfowethu)
Wazuzani? (Ngenxa yemoto nje)
Qina ntombi yami MaDlokovu
Impilo ayikho fair, nokufa yigovu

[Pre-Chorus]
We mfowethu mina nginomama ekhaya
Mina nginomndeni wami okumele ngiwusebenzele
Leynto zami ozifuna ngenkani kimi
Nazo ezami mina ngiysebenzele
Njengoba uphethe isbham' (wo mfowethu)
Ngith ungalinge udubule
Kungcono uthathe imoto, uthath' ifoni
Mina ungixolele

[Chorus]
Ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke
Ngeke ngifele iynto zasemhlabeni
Ngeke ngeke mfowethu ngiyeke ngyolal' ekhaya
Ngeke ngilale emathuneni
Ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke
Ngeke ngifele iynto zasemhlabeni
Ngeke ngeke mfowethu ngiyeke ngyolal' ekhaya
Ngeke ngilale emathuneni

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol