A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Sjava

"Uyay’khohlisa"

[Intro]
Ush' ukuthini ukuthi ngeke ngithole ofana nawe?
Vele thats the whole point

[Chorus]
Uyazi uyazikhohlisa uma ungitshela ukuthi
Angeke ngiphinde ngithole ofana nawe
Uyazi uyazikhohlisa uma uyitshela ukuthi
Angeke ngiphinde ngithole ofana nawe
Wen' ukhohlwa yinto eyodwa
Lokh' owakubona kimi kwakuchaza
Awukthathanga, basakubona nabanye
Ukhohlwa yinto eyodwa
Lokh' owakubona kimi kwakuchaza
Ngith' awukthathanga, basakubona nabanye

[Verse 1]
Uyazi ukhaliswa yini?
Ukhaliswa ukuthi loluthando ebengikunika lona
Seluzoya komunye
Ngiyazi ukhaliswa yini
Ukhaliswa ukuthi umangithi "I love you"
Bazothi "I love you too", it wont be you
Yaz' ukhaliswa yini wena?
Ukhaliswa ukuthi lempatho ebengikunika yona
Seyizoya komunye
Ngith uyabona okukukhalisa kakhulu
Ukuthi uma ungibona ngijabulile
Ngizobe ngingajabuliswanga nguwe
Ngith okukukhalisa kakhulu kunakho konke
Ukuthi inkonzo yasebusuku isizofaka omunye umfundisi
Uzenzile akakhalelwa, kukhalelwa uzumekile
Uzenzile!

[Chorus]
Uyazi uyazikhohlisa uma ungitshela ukuthi
Angeke ngiphinde ngithole ofana nawe
Uyazi uyazikhohlisa uma uyitshela ukuthi
Angeke ngiphinde ngithole ofana nawe. No
Wen' ukhohlwa yinto eyodwa
Lokh' owakubona kimi kwakuchaza
Awukthathanga, basakubona nabanye
Ukhohlwa yinto eyodwa
Lokh' owakubona kimi, kwakuchaza
Ngith' awukthathanga, basakubona nabanye

[Verse 2]
Mina ngiyayibong' iNkosi
Ngokungithul' imthwalo isus' idimoni empilweni yami
Ngiphinde futhi ngibong' idlozi
Ngokungivul' amehlo lisus' ischitho empilweni yami
Uyazi bengingazi ukuthi uthando yinto emnandi kanjena!
Les' islima besing' fihlele ol'khulu
Bengazi ukuthi mina umuntu ukhala ngoba edumele
Bengingayazi iTears of Joy. Manje sengiyazi
Ukuthi ukujabula kuyashintshana, buka manje kuhlek' ubani
Ngakutshela ngathi okwenzekala ebumnyameni
K'sasa kuyovela obala

[Chorus]
Uyazi uyazikhohlisa uma ungitshela ukuthi
Angeke ngiphinde ngithole ofana nawe
Uyazi uyazikhohlisa uma uyitshela ukuthi
Angeke ngiphinde ngithole ofana nawe. No
Wen' ukhohlwa yinto eyodwa
Lokh' owakubona kimi, kwakuchaza
Awukthathanga, basakubona nabanye
Ukhohlwa yinto eyodwa
Lokh' owakubona kimi, kwakuchaza
Ngith' awukthathanga, basakubona nabanye

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol