Gali Atari - גלי עטרי
Haleluya - הללויה
הללו, הללו, הללויה
הללו, הללו

הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא - איזה עולם נפלא

הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר
הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה -
הללויה

הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
ואתנו הם יאמרו, הללויה

הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר
הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה -
הללויה

הללויה ישראל
הללויה הלב מתפעל
ממדינה קטנה בודדה
היית בן ליל לאגדה
ואלייך שבנו מקצווי תבל

הללויה שאי ברכה
יום הולדת הוא יום הבטחה
של מולדת ועם ותקווה
נשיר לך באהבה-
הללויה

הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול
הללויה, ותנו יד ביד
ושירו מלב אחד -
הללויה
הללו, הללו, הללויה
הללו, הללו, הללויה
הללו, הללו, הללויה
הללו, הללו, הללויה
הללו, הללו, הללויה
הללו, הללו, הללויה
הללו, הללו, הללויה
הללו, הללו, הללויה