Gali Atari - גלי עטרי
Lo Tipol - לא תיפול
לא תיפול ברוח
לא בסערה
ממה שעוד יבוא
ומה שכבר קרה
מימים של כעס
אל ימי חמלה
משעות של פחד
אל שעות תקווה

לא תיפול כי חזקה האמונה
שכל מה שקורה - קורה הוא לטובה
וגם הדרך עוד תהיה לך קשה
אבל אני איתך
אני איתך

ובוא אלי
אתה כמו אש אשר שורפת את פניי
עוטפת לילותי
ותישאר עכשיו קרוב אלי (אני רוצה אותך קרוב אלי)
ימים טובים יגיעו במהרה
ושמש תיכנס בסוף הסערה

לא תיפול האהבה שמחזיקה
והיא שומרת, היא דואגת רק לך
ואם קשה לה לעתים תהיה איתה
והיא תשמור עליך היא שלך

ובוא אלי
אתה כמו אש אשר שורפת את פניי
עוטפת לילותי
ותישאר עכשיו קרוב אלי (אני רוצה אותך קרוב אלי)
ימים טובים יגיעו במהרה
ושמש תיכנס בסוף הסערה