Jane Bordeaux - ג’יין בורדו
Kviyot - כוויות
[בית 1]
כשנרדמתי על החול הופעת לידי
בלי ששמתי לב היום עבר ואתה לצידי
ולמלח שדבק בשנינו טעם של סוכר
כשליקקתי את שפתיי הטעם לא עבר

[פזמון]
ושוב ושוב נכוויתי שוב לא ראיתי את החור שבסירה
והוא והוא היה לי כמו קצף על המים
נעלם בתוך שנייה

[בית 2]
כשעמדתי בשמש בלי מקום מוצל
לי הבטיח שיאהב אותי גם כשלא קל
ונשארתי לעמוד בשמש בטוחה
והוא לא נשאר לעמוד בהבטחה

[פזמון]
ושוב ושוב נכוויתי שוב לא ראיתי סימנים של אזהרה
והוא והוא היה לי כמו אבק ברוח
נעלם ולא היה

[קטע נגינה]

[בית - סיום]
עם הדבק ששמרתי לי במגירה
את כל החלקים שלי הדבקתי חזרה