Jane Bordeaux - ג’יין בורדו
Matzav Roah - מצב רוח
לפעמים אני חושבת, מהרהרת בעצים
כמה טוב להם שהם בחוץ ולא כלואים בעציצים
לו היה לי גזע רחב שוליים ומתוח
לא הייתי מתערערת
כמו עלה נידף ברוח

רוח רוח, רוח בעליי
תקרר אותי כשחם יותר מדי
גשם גשם, ישטוף הוא מעלי
את העצבות והתוגה שדבקו בענפיי

ואין להם ימים שלפעמים נגמר הכוח
תמיד ימשיכו לטפס לגובה ולצמוח
והצמרת מהודרת, נוגעת בשמיים, לו יכולתי גם אני
להסתפק באור ומים

רוח רוח, רוח בעליי
תקרר אותי כשחם יותר מדי
גשם גשם, ישטוף הוא מעלי
את העצבות והתוגה שדבקו בענפיי

{גשר}

אבל אני לא עץ, לא ברוש ולא אשוח
אז תחזיק אותי חזק חזק שלא נעוף ברוח