Jane Bordeaux - ג’יין בורדו
Rokdim Tsmudim - רוקדים צמודים
הולכות למסיבה, יושבות ליד הבר
הדלת  נפתחה ללא פרצוף מוכר
שמעתי  שיבוא אבל הוא עוד לא כאן
החברות רוקדות, הלב שלי עוד לא מוכן

רוקדים צמודים, הוא מסתכל עלי
אודם  דובדבנים, נופלים כמו כוכבים
רוקדים  צמודים, הוא מסובב אותי
הכל נהיה מהיר, פתאום נגמר השיר

אורות  סגולים כחולים, האלכוהול מוביל
הרחבה כמו בריכת גלים ללא מציל
שמעתי שיבוא, מקווה שבא לבד
החברות רוקדות, הלב שלי עומד בצד

רוקדים  צמודים, הוא מסתכל עלי
אודם דובדבנים, נופלים כמו כוכבים
רוקדים צמודים, הוא מסובב אותי
הכל נהיה מהיר, פתאום נגמר השיר

פתאום רואה אותו, עומד ומדבר
בלי להביט יודעת כשהולך וכשחוזר
הוא מתקרב אלי, הקצב מתגבר
הדופק מתחרה בבסים מי חזק יותר

רוקדים צמודים, הוא מסתכל עלי
אודם דובדבנים, נופלים כמו כוכבים
רוקדים צמודים, הוא מסובב אותי
הכל נהיה מהיר, פתאום נגמר השיר

פתאום נגמר השיר