Tyler ICU
Sthandwa
[Verse: Nicole Elocin]
Ingoma imunandi
The atmosphere is right
I’m dancing through the night
People are rejoicing
Let’s have the time of our lives
Bambelela, bambelela
Qinisela, qinisela

[Chorus: Nicole Elocin]
Emqimbini si zoya
Unga pheli umoya
Jaiva sthandwa
Jaiv asthandwa
Jaiva sthandwa
Emqimbini si zoya
Unga pheli umoya
Jaiva sthandwa
Jaiv asthandwa
Jaiva sthandwa

[Refrain: Nicole Elocin]

[Chorus: Nicole Elocin]
Emqimbini si zoya
Unga pheli umoya
Jaiva sthandwa
Jaiv asthandwa
Jaiva sthandwa
Emqimbini si zoya
Unga pheli umoya
Jaiva sthandwa
Jaiv asthandwa
Jaiva sthandwa
[Refrain: Nicole Elocin]