Tyler ICU
Chameleon
[Intro]
Ay yayayayayayayaya
A yayayayaya
Ay yayayayayayayaya
A yayayayaya
Lomtwana angeke um'confirm-e
Ay ay ay ay
Angeke um'confirm-e
Ay ay ay
Lomtwana angeke um'confirm-e
Ay ay ay ay
Angeke um'confirm-e
Ay ya ye

[Verse]
Madibuseng
Uy'kentse roboto
Angeke ngek'confirm-e
Namhlanje u'Red
Kusasa u'Orange
Ngeke ngi'comfirm
Madibuseng
Uy'kentse roboto
Angeke ngek'confirm-e
Namhlanje u'Red
Kusasa u'Orange
Ngeke ngi'comfirm
[Pre-Chorus]
Njenge Chameleon
Ushintja amabalabala
Kusasa uyabalabala
Why unyaka nyaka
Wenza amayakayaka
Ama vula vala
Uyabhala uyacisha
Ay uyashisa uyabanda
Njеnge Chameleon
Ushintja amabalabala
Kusasa uyabalabala
Why unyaka nyaka
Wеnza amayakayaka
Ama vula vala
Uyabhala uyacisha
Ay uyashisa uyabanda
Ngeke ngik'comfirm-e

[Chorus]
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh (ay uyashisa uyabanda ngeke ngi'comfirm-e)
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
[Post-Chorus]
Ujabuliza izitha zami
Awufun' ingani zami
Kusasa udlala ngami
Mama wabantwana bami
Ngeke ngi'comfirm-e
Ay
Yoh
Angeke ngi'comfirm-e
Mmmmmmh

[Bridge]
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la

[Pre-Chorus]
Njenge Chameleon
Ushintja amabalabala
Kusasa uyabalabala
Why unyaka nyaka
Wenza amayakayaka
Ama vula vala
Uyabhala uyacisha
Ay uyashisa uyabanda
Angeke ungik'confirm-e
Ay ay ay ay ay
Angeke um'confirm-e
Ay ay ay ay ay
Lomtwana angeke um'confirm-e
Ay ay ay ay
Angeke um'confirm-e
[Chorus]
Ay ya ye
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh
Ay
Yoh

[Post-Chorus]
Ujabuliza izitha zami
Ufun' ngani zami
Kusasa udlala ngami
Mama wabantwana nami
Ngeke ngi'comfirm-e
Ay
Yoh
Angeke ngi'comfirm-e
Mmmmmmh