Rachel House
Ko Au A Moana (Waiata a nga tipuna)
[TALA]
Tērā tētahi puhi
Te tapu o te motu
Tāwhai te tai, me te iwi
Ka arohainatia
Taupatupatu te ao nei
Koe ka tukinotia
Kia mau, kia huraina mai rā tō ara

Nā tō ara hikoi ka puta
Nā hopainga koe e arahina
E kore e pehi kino
Te reo iti, rahi roto
Kia whakoakoa mai rā
Moana, kua tata rā koe
Moana, tēnā uia
Ko wai koe?

[MOANA]
Ko wai au?

Ka arohaina tāku kainga
I te au o te moana
E hao nei
He puhi tapu nā te ariki
He uri kōkā i moana
I tāna hātia te ao, e hao nei
Nāku mātou e arahi
Ki te pae tawhiti
Kua puta, kua tangata au, e hao nei

Au waka i waho
I roto i ahau e
Te karanga nō te tai
E hao nei
Tāku tae
Ngā mana whakamau i ahau e
Kia maranga
Tāku ara

Ko au a Moana!