FOCALISTIC
19 Tobetsa
[Intro]
Oh God, it's Major League
Hey! Ngek' u sqete!

[Chorus: FOCALISTIC]
Be u nganganane, he re betha sgub sa mochafo?
Shaya ma-get-down (shaya get-down)
Khumbuz' fantuka time
Ke ra 19 tobetsa (19 tobetsa)
19 tobetsa (19 tobetsa)
Ke ra 19 tobetsa (19 tobetsa)
19 tobetsa (19 tobetsa)

[Verse 1: FOCALISTIC]
Go monat', go monat', go monat', go monat', go monate see
(Go monate see!)
I got booze in my cup and my tryin' to f**k
But tonight is just me and Hennesey
Reo bo chup, reo bo tshel, reo bo beth', no tshel'
Young n***as, we just trying to be free (we just trying to be free)
And my phone is off, and my mood is on
And ke jiva nje ngath' nge menyiwe
Khala bo hololo, halala
How far akekho [?] want no wahala
Ke ba betha ka ditshipi, ka difela, ka diphala
Bare khing khiring khing khing (achoo!)
Yizo yizo, papa about the action ka di-khe-kheleng-kheng-kheng

[Chorus: FOCALISTIC]
Be u nganganane, he re betha sgub sa mochafo?
Shaya ma-get-down (shaya get-down)
Khumbuz' fantuka time
Ke ra 19 tobetsa (19 tobetsa)
19 tobetsa (19 tobetsa)
Ke ra 19 tobetsa (19 tobetsa)
19 tobetsa (19 tobetsa)

[Verse 2: FOCALISTIC]
He nka o fa o ka nketsetsang?
Ha ke vaia leo gidla le mang? (gidla le mang?)
Khulum' ivaar, it's the streets talk [?]
I know it all like the [?]
Ghetto hero, find me the wave like nemo
[?]
Trying to get my pockets on Celo
A re tsamaye rona, re robala moo
Ke mptja ke shota fela ka mosela
Ha ke chanse ke [?] Pitori [?]
Ke ba betha ka ditshipi, ka difela, ka diphala
Bare khing khiring khing khing (achoo!)
Yizo yizo, papa about the action ka di-khe-kheleng-kheng-kheng

[Chorus: FOCALISTIC]
Be u nganganane, he re betha sgub sa mochafo?
Shaya ma-get-down (shaya get-down)
Khumbuz' fantuka time
Ke ra 19 tobetsa (19 tobetsa)
19 tobetsa (19 tobetsa)
Ke ra 19 tobetsa (19 tobetsa)
19 tobetsa (19 tobetsa)
Be u nganganane, he re betha sgub sa mochafo?
Shaya ma-get-down (shaya get-down)
Khumbuz' fantuka time
Ke ra 19 tobetsa (19 tobetsa)
19 tobetsa (19 tobetsa)
Ke ra 19 tobetsa (19 tobetsa)
19 tobetsa (19 tobetsa)