A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Uran

"Dua"

DUA
#1
Qulağım dolub kir bağlayıb, bağla TV`ni, kiri!
Kasıb həyatını anlamayan biri uzatmaz fağıra əlin
Mənsəbi məlum, mənbəyi mənfur, məqsədli mamır
Rəhmətliyin nəvəsi, xalqa xidmət edəndə axı n`olur?

Savad mayalı xəmirdən yoğrular savadlı, ziyalı
Savadsız qoyduğun komunnadansa gəzməlisən aralı
Nə hüququn bilmir, özü vəzifə xaltasında, sifəti balta!
Az maaş bel`çün nalça, baş`çın yastıq - alçaq halda

Aldanma, ayıq ol! Qoyun yerinə qoyulduğun azmış
Azğınlaşmış cəsarət ədalətin həddini, yolunu azmış
Dəmir barmaqlarda saxlanılan həqiqət eşqi bəraətsiz
Etiraz ilanına zəhər verən, onu yaradan şərait - siz!

İnstinkt! Təsirə bərabər pressinq, zəncirə bükülmüş əl
Mübarizə - qandalı əridən, qanı qaynadan birinci təməl
Əriyən dəmir qılınca çevrilər, devrilər “devrimsizlik”
Bunu isə mühit yaradar, bu nə bizlik, nə də ki, sizlik

Nəqarət

Allah kömək ol bizə
Dizimizə qüvvə ver, əzilsək də yıxılmayıb qalaq ayaq üstə
Allah kömək ol bizə
Aşağıları şükürlü et, eyni zamanda ədalətli olsun üstlər
Allah kömək ol bizə
İradəmizi möhkəmlət, çarəsiz insanlar etməsinlər intihar
Allah kömək ol bizə
Sağlam düşüncə ver, sıxıntılar gətirməsin ömürə son bahar

------------

#2
Şeytan yaşadığım ölkədə məskən salıb, halım
Tez-tez dəyişir, nə qədər nifrət paylayar zalım?
İmkanımız olsa, çoxu biri-birini diri-diri yeyər
İmkanımız olsa, birini susdurarıq, qalanları deyər

Əsəbi külək dövrə vurur məmləkətdə zaman boyu
Qaçıb süfrədən bərəkət də, amma insan doymur
Hər şeyin ən yaxşısı, qızılı rəngdə üfunət
Tapıla dəfinə dəfnə aparır acgözü, sonu səfalət

Qusacaq ya övladı, ya özü haram yeyənin
Gözü doymayanın gözü həmişə düşər halal yeyənə
“Ə, haradandır onda pul? Tez alın əlindən!
Hamısı mənim olmalı! Yükləyin onun belindən!”

İlahi, bilmirəm səbr diləyim səndən, yaxud artıq
Vaxtı çatıb - səbr kasasına çox səbr atdıq?
Sülh istəyən azadlıq aşiqinin dərisini duzlayıb
Zəmanə dirənib, sinirlərimi dartıb, tarazalayıb

------
Nəqarət

Allah kömək ol bizə
Dizimizə qüvvə ver, əzilsək də yıxılmayıb qalaq ayaq üstə
Allah kömək ol bizə
Aşağıları şükürlü et, eyni zamanda ədalətli olsun üstlər
Allah kömək ol bizə
İradəmizi möhkəmlət, çarəsiz insanlar etməsinlər intihar
Allah kömək ol bizə
Sağlam düşüncə ver, sıxıntılar gətirməsin ömürə son bahar

------
#3
Yalanı və doğrunu ayıra bilək qaynar qazanda
Kömək et! Ədalət dilə gəlsin onu basdırdığımız məzardan
Kömək et! Övladlarımız, böyüyən yeni nəsil
Etdiyimiz səhvləri etməsin və düşmənə yenilməsin

Savadsıza təhsil, qorxağa cəsarət, kasıba çörək!
Yaradıcı insana ”göz” ver ki, ancaq həqiqəti göstərək!
Kömək et! Ədəbazlığa və avamlığa qalib gələk
Hidayət ver ”haqqın dərgahı” adı ilə gəlməsinlər kələk

Bərabərlik carçılarının acı taleyini şirin et!
Kömək et! Dayaz qazılmış düşüncəni dərin et!
Evdən uzaq düşən atalar evə əliboş dönməsin
Kömək et! Övlad valideynin göz yaşlarını görməsin!

Maddiyatın hakim olduğu bir zəmanədə
İnsanlar imandan qaçmasın, qoy qaçsınlar xəyanətdən
Beyinlərə kömək ol səni axtarsınlar
Mənə də kömək ol Tanrım, kömək etdiklərinin sırasında

-----------
Nəqarət

Allah kömək ol bizə
Dizimizə qüvvə ver, əzilsək də yıxılmayıb qalaq ayaq üstə
Allah kömək ol bizə
Aşağıları şükürlü et, eyni zamanda ədalətli olsun üstlər
Allah kömək ol bizə
İradəmizi möhkəmlət, çarəsiz insanlar etməsinlər intihar
Allah kömək ol bizə
Sağlam düşüncə ver, sıxıntılar gətirməsin ömürə son bahar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol