A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Ahmer

"Kasheer"

Crackdow’nas manz zaamit, curfew manz maraan
Haqoomat yi haptan hunz, nindrah karaan
Ais raemit sawaabun manz, khewaan haram
Bunker yeti gharan manz, bha qabrah khanaan
Ais qabrah khanaan
Bache, budha, jawaan, maraan
Dafan yeti zindagi saaeen
Che poz ha dapakh yeti bozi na kaeen
Chu apuz yi soori, qahawat yi praaeen
Maqbool yi qahawat, shahadat yi meiyien
Shahadat yi saaeen


Bha qus?
Bha qus?

Zhan bha Dhul-Qarnyan
Churan fur shahmat
Meh khudai sundh taaqat
Lekhaan bha qayamat
Dhazaan chi kaghaz
Chus tath asmaanas peth yot na che waatakh
Hip hop miyien ibaadat
Himaqat yi chaen, meh khilaaf yuas waqaalat
Laanat! Asi na golaimi hunz aadat
Banaawat yi saen, na salaimi hunz aadat
Yim chakaan asi maerith


Kus diwaan ijaazat?
Che kya yi kasheer huh?
Jahnum ya janat?
Yim kani kya wanaan?
Yim aathan manz basaan
Yeli goli chalaan
Yeli kori maraan


Ghar kith kani paknaavo
Duftar che bandh saeri
Sachool na khulaini
Ragan manz baemaeni
Yim che vote travaan chani


Chus bha yim khatra qahar aasmaeni
Shahran ti ghaaman manz
Bamb ti bambaeri
Ghum ti manmaeni
Khoon ti waraeni
Zulum o situm ti wajari

Yi? Asi na yi soori qabool
Yeti na chalaan kah asool
Kemsundh yi soori qasoor?
Soni yi soori fitoor , soni yi soori fitoor
Yah chu Kasheer!

Namthas manz ais yim gharan manz kadaan asi
Gunan sith karaan kath, dekan peth thawan ais
Zani ais wachaan ti shuir ais wadaan yeti
Shuir waniti wadaan yeti
Nowjawan chu budhaan yeti
Insaafas pat pat chu bechun pewaan asi
Zaelim khewan haq topath na pewan ais
Poz ha wano ti bane Pakistanik
Yeti kath na karan kah awaamich
Yeti kath na karan kah azaabich
Azadi saeen yimo dabovmich
Yi vaadee waraeni manz ravmich
Kith kani hekj asith yi ja'iz?
Prichhu panin’is paan'as, Kith kani heki asith yi ja'iz?
Kyazi karo bardaash?
Kyazi bozav bakwaas?
Yim karaan asi badnaam, yeli wathaan chhi awaaz
Galathas khilaaf, maarakh masoomas chhe dinaai inaam
Afsar, leader yeti munji kadaan
Pon’s yim aati yim timnaai lewaan
Saani khoonuk khewaan
Kya faida miyani wannuk
Yeti yi na badlaav kah
Wanaan karsa che himat, che mili panin rah

Yi? Asi na yi soori qabool
Yeti na chalaan kah asool
Kemsundh yi soori qasoor?
Soni yi soori fitoor , soni yi soori fitoor

Yah chu Kasheer!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol