Gringo

"Lenda Peale"

[Intro - Milton Friedman - Thomas Szasz]
Crack would never have existed, in my opinion, if you had not had drug prohibition
Wh-Why was crack created? Because the pain is so expensive
The role of the government is to protect the drug cartel
That’s literally true!

Is it doing a good job of it?
Excellent. What do I mean by that?


[Verse 1 - Kozinak]
Hulbid sihitult infos kui haarad sõnast, sõda
Sõbrad on selleks et tekitada võlad
Viiskend kolm ossi ja kolm lõpubossi
Kasutavad väikeriike kui enda kondossi
Sotsiaalne kord on kallutatud vale mida elame
Me ei vali meid tehakse tehases
Tööriist ei tee tööd kui pole töölist abis
Sa meedia ukse taga saba surnuaia väravani
Ühe mehe käsul võtab teiselt mehel elu
Mehed kelle abiga kunagi ei saatnud edu
Su riik on registeeeritud kui osaühing;
Ja sina pärisori oled asendatav lüli
Mulle aina rohkem tunduma hakkab
Et alles jäänud rahvast on muusika ja rasta
Ma võiks loengut pidada tundide viisi
Aga plekksüda ehk juba lisas kõik niigi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol