A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Genius Farsi Translations (ترجمه ی فارسی)

"Sting - Shape of My Heart (ترجمه ی فارسی)"

[قسمت ۱]
او به عنوان مدیتیشن ورق بازی می‌کنه
و اون‌هایی که با او بازی می‌کنن هیچ‌وقت مشکوک نمی‌شن
او برای پولی که می‌بره بازی نمی‌کنه
او برای بدست آوردن احترام بازی نمی‌کنه
او ورق بازی می‌کنه تا جواب را پیدا کنه
هندسه مقدس شانس
قانون پنهان یک نتیجه احتمالی
اعداد منجر به یک رقص

[هم‌خوان]
می‌دانم که پیک‌ها شمشیر یک سرباز هستند
می‌دانم که گشنیزها صلاح‌های جنگ هستند
می‌دانم که خشت در این هنر به معنای پول هستند
اما این شکل دل من نیست

[قسمت ۲]
او ممکن است با سرباز خشت بازی کنه
او ممکن است بی‌بی پیک را بگذارد
او ممکن است یک شاه در دستش پنهان کنه
در حالی که یاد آن محو می شود

[هم‌خوان]
می‌دانم که پیک‌ها شمشیر یک سرباز هستند
می‌دانم که گشنیزها صلاح‌های جنگ هستند
می‌دانم که خشت در این هنر به معنای پول هستند
اما این شکل دل من نیست

[پل]
این شکلش نیست، شکل دل من نیست

[قسمت ۳]
و اگر به او بگویم که دوستت دارم
شاید فکر کنی مشکلی وجود دارد
من مرد چند چهره‌ای نیستم
ماسکی که می‌پوشم یکی است
آنهایی که حرف می زنند هیچ چیز نمی دانند
و به بهای خودشان می فهمند
مانند کسانی که خیلی جاها شانس خود را نفرین کرده اند
و کسانی که می ترسند می بازند

[هم‌خوان]
می‌دانم که پیک‌ها شمشیر یک سرباز هستند
می‌دانم که گشنیزها صلاح‌های جنگ هستند
می‌دانم که خشت در این هنر به معنای پول هستند
اما این شکل دل من نیست

[پایانی]
این شکل دل من نیست
این شکلش نیست، شکل دل من نیست

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol