A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Genius Farsi Translations (ترجمه‌ی فارسی)

"Exodus (ترجمه فارسی)"

[Intro: YUNG PLAGUE]
First, I turned the Nile River into blood!
در ابتدا رود نیل را به دریای خون تبدیل کردم

Then I released the frogs as the city floods!
سپس هزاران قورباغه را درحالی که شهر در سیل غرق می شد فرستادم

Along with lice, flies, and I diseased your livestock!
بعد از طوفان شپش ها و پشه ها همه ی گاو و گوسفندانتان را هلاک کرده

Then I make sure the boils grow on your wife and child!
و مطمئن شدم که التهاب و ورم در بدن زن و بچه هایتان رشد خواهند کرد

Look up at the f*cking sky, you'll see a storm of hail and fire!
به آسمان نگاه کن و طوفان گدازه و آتش را ببین

Then I sent out the locusts to swarm your f*cking crops!
و سپس موجی از ملخ ها را فرستادم که همه ی دارایی هایتان را نابود کنند

I blacked out the sun and made time stop!
خورشید را در تاریکی غرق کرده و زمان را متوقف ساختم

Next I'm coming for your firstborn son, watch him drop!
و سپس نوبت اجساد فرزندان ارشدتان است که یکی یکی به زمین بیوفتند


[Verse 1: YUNG PLAGUE]
b*tch, I'm Yung Plague, here to spread the flames
من طاعون جوان هستم، اینجام که همه جارو به آتش بکشم

Makin' it f*cking rain alligator fangs
کاری میکنم از آسمون گلوله هایی مثل دندونای تمساح بباره

Lightin' the flame that ignited the revelation of Osiris
آتش هایی که به خواسته ی اُزیریس شعله ور شدن

I'm risin' above the horizon
من فراتر از افق درحال برخواستنم

I blackened the diamond
من نور و درخشش رو از الماس ها گرفتم

And siphoned all of the water supply of Zion
و همه آب هایی که صهیونی ها برای خوردن داشتنو خشک کردم

b*tch, I cut the head clean off of the lion
من سر اون شیر رو کامل از تنش جدا میکنم

Put it on a spike, and all of the sheep became enlightened, b*tch
و سرشو به نیزه میزنم تا همه گوسفند هارو سر به راه کنم

I'm standin' right beside Poseidon 'bout to release all the Titans
من دوش به دوش پوزئیدون وایسادم و آماده ایم که تایتان هارو آزاد کنیم تا دنیارو نابود کنن

Footprints in the sand, followed by a herd of rotten bison
یه جفت رد پا روی شن ها و پشتش رد پای یه گله از میش های زخمی شدست

[Bridge: PONTIUS PILATE]
Grey, grey, grey, grey
Grey, grey, grey, grey
Grey, grey, grey, grey
Grey, grey, grey, GREY!

[Verse 2: PONTIUS PILATE]
Crucify me with the nails in my feet
With the nails in my wrists, and that blade in my chest
دستو پامو با میخ به صلیب بکوب درحالی که یه چاقو سینمو شکافته

Enlightened by Zion, I'm wearin' the lion
پیروانم از صهیون درحالی که لباس یه شیر رو پوشیدم منو همراهی میکنن

With teeth on a rope that surrounding my neck
با یه گردنبند از دندون های تمساح که دور گردنم پیچیده شده

Standing in fire, I'm God of the liars
من خدای خیانت کارانم که در میان آتش ها ایستاده

Attire is made up of nothin' but wire
تو را میبینم درحالی که چیزی به جز خار های تیز بدنت را نپوشانده

The choir is singin' my praises with phrases that let you all know I'm the bast*rd of Satan
صدا ها مرا ستایش میکنند، با عباراتی که برای شما آشکار میکنند که من حرام زاده ی شیطانم

Black in my eyes, homicide on my mind
سیاهی چشامو گرفته و تو این فکرم که خودمو خلاص کنم

With that blood on my face, then I turn it to wine
خونی که از صورتم میریزه رو مثل شراب سر میکشم

Yung Christ the divine, make them fall into line
مسیح جوانی که مقام خدایی داره، کاری میکنم همشون پیروی من شن

Let the planets align as they build me a shrine
بزار علف ها رشد کنن و صف بکشن وقتی دارن آرامگاهمو میسازن

The end of the world as you know it
When I'm up in hell, I turn fire to snow, b*tch
وقتی پایان دنیا فرا رسید من در جهنم ها بیدار شده و آتش ها را منجمد میکنم

The waters, they swell as the polars are broken
آب ها هنگام شکستن و ذوب شدن قطب ها جاری شده

Evoking the smoke from the bodies that's choking, hoe
و دود آتش از بدن انسان هایی که درحال خفه شدن هستند به آسمان بلند می شوند

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol