A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Bikki Gurung

"Bistarai (Dancing with the moon)"

[Verse 1]
बिस्तारै साझ ढाल्न देउ
साझलाई ढाल्न देउ
बिस्तारै समयलाई यहि थाम्न देउ
समयलाई यहि थाम्न देउ
बिस्तारै धडकनलाई बढन देउ
धडकनलाई बढन देउ
बिस्तारै दूरीलाई घटन देउ
दूरीलाई घटन देउ

[Chorus]
बिस्तारै-बिस्तारै-बिस्तारै

[Verse 2]
मनमा माया छ मेरो
आँखा भरि आशा
भाग्यले नै जुडायको पिर
हाम्रो यो भेट आज

[Chorus]
बिस्तारै-बिस्तारै-बिस्तारै

[Post-Chorus]
नजिक आउँन देउ

[Verse 3]
बिस्तारै तिम्रो हात थाम्न देउ
तिम्रो हात थाम्न देउ
बिस्तारै सास समाउन देउ
सास समाउन देउ
बिस्तारै तिम्रो ओठ चुम्न देउ
तिम्रो ओठ चुम्न देउ

[Chorus]
बिस्तारै-बिस्तारै-बिस्तारै

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol