A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Genius Translations

"Imagine Dragons - Whatever it takes (Vietnamese Translation)"

Giảm quá nhanh để chuẩn bị cho điều này
Tripping trên thế giới có thể là nguy hiểm
Mọi người vòng quanh, nó vulturous
Tiêu cực, nepotist
Mọi người đều chờ đợi sự sụp đổ của Man
Mọi người cầu nguyện cho đến cuối thời gian
Mọi người đều hy vọng họ có thể là một
Tôi sinh ra để chạy
Da roi, da
Chạy tôi như một racehorse
Kéo tôi như một ripcord
Phá vỡ tôi xuống và xây dựng tôi lên
Tôi muốn được trượt, Trượt
Lời khi môi, môi
Thư bạn rip, RIP
Phá vỡ tôi xuống và xây dựng tôi lên
Bất cứ điều gì nó mất
' Nguyên nhân tôi yêu adrenaline trong tĩnh mạch của tôi
Tôi làm bất cứ điều gì nó mất
Vì tôi thích cảm giác như thế nào khi tôi phá vỡ chuỗi
Bất cứ điều gì nó mất
Bạn đưa tôi đến đầu tôi đã sẵn sàng cho
Bất cứ điều gì nó mất
' Nguyên nhân tôi yêu adrenaline trong tĩnh mạch của tôi
Tôi làm những gì nó mất
Luôn có một nỗi sợ bị điển hình
Nhìn vào cơ thể tôi cảm thấy đau khổ
Luôn treo trên thị giác
Tôi muốn được Invisible
Nhìn vào những năm của tôi như một tuẫn đạo
Mọi người cần phải là một phần của ' em
Không bao giờ là đủ, tôi là hoang đàng Son
Tôi sinh ra để chạy
Da roi, da
Chạy tôi như một racehorse
Kéo tôi như một ripcord
Phá vỡ tôi xuống và xây dựng tôi lên
Tôi muốn được trượt, Trượt
Lời khi môi, môi
Thư bạn rip, RIP
Phá vỡ tôi xuống và xây dựng tôi lên
Bất cứ điều gì nó mất
' Nguyên nhân tôi yêu adrenaline trong tĩnh mạch của tôi
Tôi làm bất cứ điều gì nó mất
Vì tôi thích cảm giác như thế nào khi tôi phá vỡ chuỗi
Bất cứ điều gì nó mất
Bạn đưa tôi lên hàng đầu, tôi đã sẵn sàng cho
Bất cứ điều gì nó mất
' Nguyên nhân tôi yêu adrenaline trong tĩnh mạch của tôi
Tôi làm những gì nó mất
Hypocritical, tự đề
Không muốn được các parenthetical, giả thuyết
Làm việc lên một cái gì đó mà tôi tự hào, ra khỏi hộp
Một epoxy với thế giới và tầm nhìn chúng tôi đã mất
Tôi là một apostrophe
Tôi chỉ là một biểu tượng để nhắc nhở bạn rằng có nhiều để xem
Tôi chỉ là một sản phẩm của hệ thống, một thảm họa
Và chưa một kiệt tác, nhưng tôi là một nửa bệnh
Và khi tôi đã chết
Ít nhất tôi đi xuống mộ và chết hạnh phúc
Hãy để cơ thể và linh hồn của tôi trở thành một phần của Ngài
Tôi làm những gì nó mất
Bất cứ điều gì nó mất
' Nguyên nhân tôi yêu adrenaline trong tĩnh mạch của tôi
Tôi làm bất cứ điều gì nó mất
Vì tôi thích cảm giác như thế nào khi tôi phá vỡ chuỗi
Bất cứ điều gì nó mất
Bạn đưa tôi lên hàng đầu, tôi đã sẵn sàng cho
Bất cứ điều gì nó mất
' Nguyên nhân tôi yêu adrenaline trong tĩnh mạch của tôi
Tôi làm những gì nó mất

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol