Genius Translations

"Original Broadway Cast of Hamilton - Ten Duel Commandments (Srpski Prevod)"

[ANSAMBL]
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

[BER, HAMILTON, LORENS, LI]
Deset zapovesti dvoboja

[ANSAMBL]
Deset zapovesti dvoboja
Jedan!

[LORENS]
Izazov: tražiti zadovoljenje
Ako se izvine, nema potrebe za nastavljanjem

[ANSAMBL]
Dva!

[LORENS]
Ako ne, nađite prijatelja, on vam je sekundant

[HAMILTON]
Zamenik kad dođe do obračuna

[ANSAMBL]
Tri!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol