Genius Translations

"Original Broadway Cast of Hamilton - Meet Me Inside (Srpski Prevod)"

[HAMILTON]
Li, predaješ li se?

[BER]
Pogodio ga je sa strane!
Da, predaje se!

[LORENS]
Zadovoljan sam

[BER]
Bežimo odavde

[HAMILTON]
Idemo! Pobedili smo

[ANSAMBL]
Evo generala!

[BER]
Ovo će biti zanimljivo

[VAŠINGTON]
Šta ovo treba da znači? G. Bere, nađite lekara za generala

[BER]
Da, gospodine
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol