Imisho lyrics

Blaq Diamond

[Chorus]
Eh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah

Eh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah

[Verse 1]
Woo mengiphenqa uwe wedwa
Noma lendlela ibinameva
Ngoba nobaba wahamba ngisemncane
Mthwalo wami wawu thwala wedwa
Ukhulisile (Ukhulisile) unganalutho
Ufundisile (Ufundisile) unganalutho
Ungibona nginje ingenxayakho
Ngiyawu bonga umusa wakho

[Refrain]
Uzungi bhale nami
Uzungi bhale nami
Mabhalane zungi bhale nami
Uzungi bhale nami
Uzungi bhale nami
Mabhalane zungi bhale nami

Think your friends would be interested? Share this lyrics!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2013-2021 Lyrics.lol