Mamà chi tempu fa a lu paisi lyrics

Rosa Balistreri

[Testo di "Mamà chi tempu fa a lu paisi"]

Mamà chi tempu fa a lu paisi
Cca chiovi chiovi e cca nun scampa mai
Ti vogliu diri ca su' quattru misi
Ca chiovi chiovi e un cc'a finisci cchiù
Mamà quannu cci pensu
T'haju davanti all'occhi siddiata
Iu cca un cci stassi mancu 'na jurnata
Scappu di cursa e mi nni vaju di cca
M'hâ cogliri lu suli, chiddu chi m'ha mancatu
Quannu sugnu arrivatu mi l'haju a strinciri cca

Chistu è lu pani, mamà
Ca s'hâ sguttari accussì
Pi chista genti di cca
Ca nun ti dici cu' si'
Chistu è lu pani, mamà
Ca s'hâ sguttari accussì
Pi chista genti di cca
Ca nun ti dici cu' si'

Think your friends would be interested? Share this lyrics!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Contact Us DMCA Policy Privacy Policy
Copyright © 2013-2021 Lyrics.lol