Дайте танк (!) [Daite Tank (!)]

"Татария (Tataria)"

[Куплет]
Сәлам-сәлам, сез ни хәлдә?
Упир, чәй эчәсәнме?
Бир-бир-бир-бир, бир миңа акча
Юк-юк-юк-юк, кит оятсыз
Бир-бир-бир-бир-бир-бир, бир миңа акча
Юк-юк-юк-юк, кит оятсыз

[Припев]
Оу-оу, оу-ао, кычкырма!
Оу-оу, оу-ао, кычкырма!
Оу-оу, оу-ао, кычкырма!
Исән бул, син дураклы
Исән бул, син дураклы

{Хук]
Мин сине яратам
Җитәр-җитәр
Мин сине яратам
Ярар-ярар

Мин сине яратам
Җитәр-җитәр
Мин сине яратам
Ярар-ярар
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol