DON x LEE x BARBER

"La Vida Loca"

[Omkvæd]
La vida loca, f**k det, det' la vida loca
Det' la vida loca, La vida loca
f**k det, det' La vida loca
f**k det, det' La vida loca, La vida loca

[Omkvæd]
La vida loca, f**k det, det' la vida loca
Det' la vida loca, La vida loca
f**k det, det' La vida loca
f**k det, det' La vida loca, La vida loca

[Omkvæd]
La vida loca, f**k det, det' la vida loca
Det' la vida loca, La vida loca
f**k det, det' La vida loca
f**k det, det' La vida loca, La vida loca

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol