Genius Romanizations

"Bartika Eam Rai - Holaa (Romanized)"

[Verse 1]
Sayad katha yasari nai aghi badhdo ho
Tara man lai kasari jhuto bolchau?
Aakha ma ta aakhir
Dekhinchan prastha
Deha muniko timra sara wastabikta
Aparichit chaya haru bageka chan
Timi pahila hune thauma
Khokra kaalharu dummiyera batasidai chan
Hamro bidhata ho feri
Timrai samjhana aayo
Tyahi din haru jhari bani
Barsadai chan hhamjham-chamcham
Tara bistarai bilaudai chan
Samjhana haru kaha-kaha
Khusi hunchu sochethe tara kina ho?
Atindai cha jabo mutu
Afaile afailai bhancha, 'Ayy, mutu! birside na bhaye bharka uska samjhana'

[Outro]
Hola, sayad kehi thiyo, hola
Tyo jhari ko ke dosh?
Samya matra ni haina
Hola, shayad kehi thiyo, hola
Mera sara sabda haru ma ta
Timrai thiye adhikar
Matra bhayenai kahile timi mero
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol