Genius Romanizations

"Bartika Eam Rai - Umer (Romanized)"

[Chorus]
Lekhchu chitthi ma chitti timilai
Aramai holau, aramai holau
Bhanchu merai ekohoro dainiki
Aakash ko rang sangai

[Verse 1]
Timi udi gayau swapna sari naheri
Nafarki kahile pani batai bato lagyo
Sodhna bhane kehi sakina
Bhanna pani kehi sakina
Aja khai ko bhayau timi?
Aja khai ko bhayau ma?

[Verse 2]
Charai tira niyali herchu ahile pani
Timi sangai huda ta ho ni afulai ali besi chineko
Sodhne garchu aja pani uhi prashna
Umer ko hisab ma
Afu mai harayechu hera na
Ukalai ukalo ukalai ukalo cha
Ani oralai oralo oralai oralo cha
Kaha cha santulan
Aau dekhau timi malai?
Ekchoti feri bhane hamro bhet ta hola
Jo bhaye ni timi, jo bhaye ni ma
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol