Genius Romanizations

"Bartika Eam Rai - Aashaa (II)[Romanized]"

[Verse 1]
Bhan chau, "Chahera ta hoina, yestai yestai bhayo ni"
Chanana ta chan timrai haat ma
Sodh chau, "Kina pratikriya mero yesto sadhai ho?"
Timile bhane jasto sayad, "Chahera ta hoina"
Bole jati bolidiyau
Sabai sadba haru ta aakhir ma
Bhaye bharka timrai rahechan
Asha na chahana mero naam kehi rahena
Mutu eklai sayad timrai dhuk dhukido ho

[Chorus]
Chupchap nai ma rahanchu
Sayad yeti nai hola mero bhag
Aathahai tara shunyata pani kahile
Garidiye chu timrai naam

[Verse 2]
Bematlab bhawana haru le bhaari yo dhunga
Yeta na uta kinara bata hernu na cha
Ke paunu sameti? Ke paunu metera?
Ye jindagi! Talai jatilta napuge jasto
Ajhai thapnu parne kasto hamro aawasekta?

[Chorus]
Chupchap nai ma rahanchu
Sayad yeti nai hola mero bhag
Aathahai tara shunyata pani kahile
Garidiyechu timrai naam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol