Genius Romanizations

"Bartika Eam Rai - Taral (Romanized)"

[Verse 1]
Swarthi yaha ko gatima
Hideko chu ma kaha samma
Siknu ta cha maile yaha
Thanchu ma nischit
Kati lagcha ajhai bujhna
Hunu parne ho ma taral (Ma taral, ma taral, ma taral)
Euti ekohoro sani kholi thiye
Uslai heri basthe ma dinbhari
Nadi ma suru bhaii
Nadi ma andi hune

[Chorus]
Usko jiwan, vana khai ke jiwan
Ma ta kholi bhaye chu
Gunaso begar bagirahe chu
Salalala salalala
Khai ke cha mero auchitya
Manai mana ma boli rahechu
Bararara bararara

[Bridge]
Tehi kholi lai raat raat bhari (Chahanai)
Chahanai le chihai rahane
Ekli chandrama gudthi aakhashma (Aakhashma)
Arukai uujeli lai ek shabdha begar baadhi rahane
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol