Genius Romanizations

"Summer Jike (吉克隽逸) - Let’s Vogue (Romanized)"

[Intro]
(We gotta, we gotta‚ we gotta‚ we gotta stay in vogue)
(We  gotta‚ we gotta, we gotta, we gotta stay in vogue)

[Verse 1]
Xiǎngyào  bùyīyàng‚ jiù cóng tàidù zhuǎnhuàn
Xúnzhǎo xīnlǐde guāng
Wǎngwǎng yīgè gǎnxiǎng, jiùnéng diǎnrán línggǎn
Kuàyuè  suǒyǒu kuāngkuāng, kuāngkuāng
Cóng  jiémáo yánshēndào
Shǒuzhǐde zuìqiánduān
(Hey)  Zhègè shìjiè běnlái mǐngǎn
Yánsè yǒule tàiduōde xíngzhuàng
Zàigǎnrǎn

[Pre-Chorus]
Měide lìliàng a
Xīnde  xiàngwǎng a
Wúlùn nǐ zài héfāng
Before it is in fashion‚ it is in vogue

[Chorus]
Everyone
We gotta stay in vogue
You know before it is in fashion, it is in vogue
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol