Dusty Bottle - Break It Down (Live) (Romanized)

Genius Romanizations

[Verse 1]
Han2 han2 seot1 po3 jat1 go3 diu1 sou3
Han2 han2 baa2 nei5 teoi1 zi3 dit3 dou2
Gam1 maan5 bat1 zoi3 gan1 nei5 tan1 tou3
Bat1 soeng2 baa2 nei5 pung2 dou3 taai3 gou1

[Verse 2]
Dai1 jat1 dim2
Him1 bei1 dik1 nei5 caam1 tau3 gang1 sam1
Waan1 jat1 dim2
Cat1 hak1 ho2 ji5 gan1 jat1 cai3 sap1 man5
Zak1 jat1 dim2
King1 zak1 dik1 nei5 bei2 gaau3 man5 gam2
Ngo5 gaau3 nei5
Lin6 ceot1 san1 jat1 zung2 faai3 lok6 bei3 kap1

[Pre-Chorus]
When you are by my side
Everything’s going right, yeah
Hoah-oh-oh, oh-oh-oh
Everything’s going right
When you are by my side
Just listen to me

[Chorus]
Come to me, dance with me
Seon4 fuk6 dou3 jau5 zung2 jyu4 faai3 cing4 cou3
Yeah
Zeoi2 hoeng3 soeng6
Sau2 hoeng3 haa6
Din1 fuk1 jat1 zek3 mou5
San4 ging1 dak1 zoeng1 sai3 gaai3 king1 dou2

[Post-Chorus]
Jat1 bin1 gaa2 zing3 ging1
Jat1 bin1 soeng2 pung3 dou2
San1 sau2 soeng2 jiu3 jat1 dim2 wu1 zou1
Jat1 bin1 soeng2 tiu3 gou1
Jat1 bin1 soeng2 dit3 dou2
Zoeng1 hoi1 so2 jau5 gam2 gun1 din1 dou2

[Verse 3]
Zung1 jyu1 zang1 tyut3 so2 jau5 cou1 hung3
Zung1 jyu1 soeng2 jiu3 jat1 caat3 mun5 zuk1
Sap1 dik1 hyun1 tou3 sou1 jyun5 dik1 mou5
Gam1 maan5 gan1 nеi5 zai2 sai3 taam3 tou2

[Verse 2]
Dai1 jat1 dim2
Him1 bei1 dik1 nei5 caam1 tau3 gang1 sam1
Waan1 jat1 dim2
Cat1 hak1 ho2 ji5 gan1 jat1 cai3 sap1 man5
Zak1 jat1 dim2
King1 zak1 dik1 nei5 bеi2 gaau3 man5 gam2
Ngo5 gaau3 nei5
Lin6 ceot1 san1 jat1 zung2 faai3 lok6 bei3 kap1

[Pre-Chorus]
When you are by my side
Everything’s going right, yeah
Hoah-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Everything’s going right
When you are by my side
Just listen to me

[Chorus]
Come to me, dance with me
Seon4 fuk6 dou3 jau5 zung2 jyu4 faai3 cing4 cou3
Yeah
Zeoi2 hoeng3 soeng6
Sau2 hoeng3 haa6
Din1 fuk1 jat1 zek3 mou5
San4 ging1 dak1 zoeng1 sai3 gaai3 king1 dou2

[Post-Chorus]
Jat1 bin1 gaa2 zing3 ging1
Jat1 bin1 soeng2 pung3 dou2
Gan1 bun2 soeng2 jiu3 jat1 dim2 wu1 zou1
Jat1 bin1 soeng2 tiu3 gou1
Jat1 bin1 soeng2 dit3 dou2
Gan1 bun2 ho2 ji5 dung1 waai1 sai1 dou2

[Outro]
Ooh, oh, oh
Break it down tonight, yeah
Break it down tonight
Gan1 bun2 soeng2 jiu3 jat1 dim2 wu1 zou1
Break it down tonight, yeah
Break it down tonight
Gan1 bun2 ho2 ji5 dung1 waai1 sai1 dou2
Break it down tonight
Break it down tonight, yeah
Come and dance with me all night, yeah
All night
Gam2 gun1 din1 dou2


Think your friends would be interested? Share this lyrics!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2021 Lyrics.lol