A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Genius Hebrew Translations (תרגום לעברית)

"BTS - ON [תרגום לעברית]"

[בית 1: ג'ימין, וי]
אני לא מבין מה אנשים אומרים
אחרי מי ומה אני צריך לעקוב
הצל גדל עם קול פסיעה שאני פוסע
ואיפה המקום הזה אליו אני מתעורר
כנראה סיאול, ניו יורק או פריז
(אני קם, לא יציב על רגליי (יה

[RM :בית 2]
תסתכל) תביט ברגליים שלי, תביט מטה)
הצל דומה לי
?האם זה הצל שרועד
?או שזה קצות האצבעות של הרגליים שלי
אין מצב שאני לא מפחד
אין מצב שהכל בסדר
אבל אפילו שכך אני יודע
אני עף בצורה מוזרה
אני עף יחד עם הרוח השחורה ההיא

[קדם-פזמון: ג'ימין, ג'ונגקוק, ג'ין]
היי, נה-נה-נה
אם אתה לא רוצה להשתגע, אתה חייב להיות משוגע
היי, נה-נה-נה
זורק את כל כולי אל תוך שני העולמות
היי, נה-נה-נה
לא תוכל להחזיק אותי כי אתה יודע שאני לוחם
הולכתי את עצמי אל תוך הכלא היפה הזה
מצא אותי ואני אחיה איתך

[פזמון: ג'ונגקוק, ג'ימין]
(אה, או)
תביא אותו, תביא את הכאב, או, יה
(אה, או)
קדימה, תביא את הכאב, או, יה
הגשם ישטוף
השמים ימשיכו ליפול
כל יום, או, נה-נה-נה
(אה, או)
תביא אותו, תביא את הכאב, או, יה

[בית 3: ג'ייהופ]
תביא את הכאב
זה יהפוך לדם ולבשר שלי
תביא את הכאב
אין פחד, כי אני יודע את הדרך
נושם על הדברים הקטנים
הדברים הקטנים האלה הם החמצן שלי והאור בתוך החשכה
הכוח של הדברים שעושים אותי מי שאני
אפילו אם אפול, אני אקום מחדש ואצעק

[בית 4: שוגה]
אפילו אם אפול, אני אקום מחדש ואצעק
ככה תמיד היינו
אפילו אם ברכיי נוגעות ברצפה
כל עוד הן לא נקברות באדמה
זה בפשטות יהיה רק מקרה קטן
לנצח, לא משנה מה
לנצח, לא משנה מה
לנצח, לא משנה מה
לא משנה מה אתה אומר, לא משנה מה הם אומרים
לא אכפת לי
לא אכפת לי
לא אכפת לי, יה

[קדם-פזמון: ג'ימין, וי]
היי, נה-נה-נה
אם אתה לא רוצה להשתגע, אתה חייב להיות משוגע
היי, נה-נה-נה
זורק את כל כולי אל תוך שני העולמות
היי, נה-נה-נה
לא תוכל להחזיק אותי כי אתה יודע שאני לוחם
הולכתי את עצמי אל תוך הכלא היפה הזה
מצא אותי ואני אחיה איתך

[פזמון: וי, ג'ין]
(אה, או)
תביא אותו, תביא את הכאב, או, יה
(אה, או)
קדימה, תביא את הכאב, או, יה
הגשם ישטוף
השמים ימשיכו ליפול
כל יום, או, נה-נה-נה
(אה, או)
תביא אותו, תביא את הכאב, או, יה

[גשר: ג'ונגקוק, ג'ימין]
איפה שהכאב שלי נמצא
תן לי לקחת נשימה
כל מה שיש לי
הדם והדמעות שלי
אין בי פחד
אני שר אוההה
או, אני לוקח שליטה
אתה צריך לדעת, כן
לא תוכל להחזיק אותי כי אתה יודע שאני לוחם
יורד מבחירה אל תוך התהום האפלה
מצא אותי ואני אדמם איתך

[פזמון: ג'ין, וי]
(אה, או)
תביא אותו, תביא את הכאב, או, יה
(אה, או)
קדימה, תביא את הכאב, או, יה
הגשם ישטוף
השמים ימשיכו ליפול
כל יום, או, נה-נה-נה
(אה, או)
מצא אותי ואני אחיה איתך

[פזמון: ג'ימין, ג'ונגקוק]
(אה, או)
תביא אותו, תביא את הכאב, או, יה
(אה, או)
קדימה, תביא את הכאב, או, יה
כל מה שאני יודע
זה רק להמשיך עוד ועוד ועוד ועוד
(אה, או)
תביא אותו, תביא את הכאב, או, יה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol