Nicanor Abelardo

"Pahiwatig"

Puso'y dagi na sa hapdi ng sakit
Mulang sumibol ang ngalang pag-ibig
Bawat diwitang tawaging langit
Walang panglunas sa pagtitiis

Tala ng kagandahan sa aking karainga’y
(Maanong) Pahiwatigan lamang kung
May pag-asa pang kakamtan
At kung sakali't mamarapatin ang
Dulot kong pag-giliw
Tangi kang popoonin, hanggang ang buhay
Ko ay makitil
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol