Big Zulu

"Ama Million"

[Pre-Hook: Musiholiq]
(Abekho ready, yazi)
Yeah, ngazi bakhala mangijabula
Banyany’ abantwana ababe ngifuna
Umswenko uyaconsa blame imvula
Ne sauce iyaconsa nginqena ukusula

[Hook: Musiholiq]
Yeah ng’swenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)
Ngiswenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)

[Verse 1: Big Zulu]
Ey, uBrentwood Omega ushuni wengezo sibadla nge
Spiliyoni
From Hollywood Bergville eswele umswenko
Inkabi iyathathi intombi
Ukwetini kodini umashwabana umakoti nepitikoti
Sengiphatha imbewu yemali Family Tree
Nginoku funa ama million, okay
Ng’funa ama-billion inkabi iyafika iyayithathi
Intombi
Aw’ bheke kunokudliwa ama-billion
Mazingena eclubini kunokushintsha ubomi
Aw nkabi iyakhala uchomi
Ezami zinokugeza baphule impompi
Intwana iyakhala uyayibona itsotsi
Ba-fly baphapha bakhishwa inyoni
Ey sani sifike sa-rap ba-DABa
Kwasho iboom Bap ba-banger
Ushuni wenkabi
Shuni wengezo
Shuni Brentwood Omega
Ezami ziyaswenka (ziyaswenka)
Liph’ibhodlela siyabuthela
Khwama zami zine -freedom sekukhuluma njalo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol