A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Charles Baudelaire

"At Nisgava Li - את נשגבה לי"

את נשגבה לי כמו כיפת שמי אפלה
הו כלי מלא עצבות, הו שתקנית גדולה
ככל שתחמקי, יפה, אוהב יותר
את נזר נהדר שאת לילי עוטר
ככל שבלגלוג תבעי ותגרפי
את מה שבין ידי לכחול האינסופי

אני יוצא לקרב, תוקף ברוב חימה
כהסתער על פגר להקת רימה
אוהב אותך, חיה נוטרת, מתקיפה
עד בוא הקור, שבו את עוד יותר יפה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol